Bevroren Tranen

Gezongen verhalen, als kleine monumentjes

Het zou een optreden op een bevrijdingsfestival worden, het werd met het inhoudelijke lied “De treinen hebben kleur” dat singer songwriter Maarten Peters schreef in 1999, een zeer indringende bijdrage aan de 4 mei herdenking op kamp Westerbork. Maarten Peters ( songwriter voor o.a Liesbeth List, Margriet Eshuijs en Rob de Nijs ) schrijft en zingt sindsdien elk jaar een nieuw lied op Westerbork. “Noodzaakliedjes”, als kleine monumentjes. Hij heeft zijn liederen verzameld onder de titel “Bevroren tranen“.
In de komende tijd zal er veel worden stil gestaan bij het feit dat het zeventig jaar geleden is dat er een eind kwam aan een donkere periode in onze geschiedenis.
Deze liederen zijn speciaal geschreven om hier bij stil te staan, terug te kijken maar ook zeker vooruit.
Het project “Bevroren tranen” is ontwikkeld zodat Maarten Peters de komende tijd op lokale herdenkingen, op historische momenten en bijzondere plaatsen de liederen kan zingen.
Dat kan gaan om een muzikale omlijsting tijdens een kleine herdenking of een op maat gemaakt concert.
Margriet Eshuijs verzorgt de organisatie en productie.

Zoals Dirk Mulder, directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork het zo mooi omschrijft:
“De poëtische teksten zijn nooit moraliserend maar stemmen tot nadenken.
Hij slaat met zijn teksten een arm om de overlevenden en nabestaanden van vervolging en verzet.
Ze geven vorm aan de verwerking van het verleden, ze zijn een handreiking om gevoelens en gedachten een weg te geven. Maar evenzeer hebben zij een actuele zeggingskracht en daardoor zijn ze ook aansprekend voor jongeren.
Hij maakt met zijn liedjes duidelijk dat oorlog en vervolging niet in 1945 zijn geëindigd”.
Met het uitbrengen van de cd “Bevroren tranen” deel 1 in 2005 gingen de eerste liederen als het ware de wereld in.
Zo inspireerde het lied “Bevroren tranen” Truus Menger Oversteegen, verzetsvrouw en beeldend kunstenaar, tot het maken van een glaskunstwerk dat vorm geeft aan het grote verdriet. Het beeld heeft een permanente plaats gevonden bij het herinneringscentrum.
“Namen”, een compositie voor piano en strijkkwartet dat Maarten schreef voor de afsluiting van het project
“102.000 Namen Lezen” wordt nu elke 5 jaar uitgevoerd en de cd opname is gebruikt in de Amerikaanse film “Steal a pencil for me” en in diverse documentaires.
Het lied “Jaargetijden” werd opgenomen door Liesbeth List en zij gaf het lied onlangs in haar afscheidstournee een prominente plaats.
Er zijn ook andere projecten ontsprongen aan deze liederen cyclus.
Ad van Liempt maakte voor de NOS de documentaire reeks “Leven na de ondergang naar een idee van Maarten en het lied “ Wat zou ik doen” werd het uitgangspunt voor een groot project van VWS dat door Maarten werd ontwikkeld. Wat zou ik doen voorplaatje
Maarten Peters zingt de liederen ook bij kleinere speciale bijeenkomsten of in zijn concert optredens.
Zo zingt hij sinds 2008 elke 2de mei in Duitsland de naam van het kleine meisje “Sylvia Elizabeth” een lied dat hij schreef voor de vrouwen van Ravensbrück en elk jaar wordt er een lied uit de cyclus gezongen in de concerten van Margriet Eshuijs.

Het schrijven van nieuwe liederen ging na 2005 onverminderd door. Liesbeth List heeft 2 van die nieuwe liederen opgenomen en op cd uitgebracht.
De titels zijn “Is het voorbij” en het voor Liesbeth zeer persoonlijke lied “Vergeving of Vergelding”.
De Kast nam het lied “Wat ben ik waard“ op en Margriet Eshuijs zette het lied “Ik wil niet bang zijn” op cd.

Maarten zal in het najaar van 2014 het 2de deel van de cyclus uitbrengen op cd.

“Bevroren tranen” voorziet in een bijzondere invulling rond het herdenken en word aangeboden en toegankelijk gemaakt voor alle lokale Comités 4 en 5 mei, Oranje Verenigingen, gemeenten en andere organisaties.
Dat kan gaan om het zingen van een aantal liederen bij een kleine herdenking maar er is ook de mogelijkheid om de muziekvoorstelling “Bevroren tranen” te koppelen aan een belangrijke dag op een historische locatie.

Voorbeelden hiervan vind U op deze site bij optredens

De muziekvoorstelling “Bevroren tranen”
Naast het zingen van de liederen vertelt Maarten verhalen over zijn ontmoetingen met geweldige mensen en gebeurtenissen uit het verleden en heden die hem inspireerde tot het schrijven van dit bijzondere repertoire dat zowel troost en hoop geeft, voor jong en oud. De voorstelling heeft een vormgegeven decor waarop beeldprojecties te zien zijn en een aantal gefilmde portretten worden vertoond. Er is zelfs een mogelijkheid om beelden van lokale gebeurtenissen in te passen.

Op deze site vind U in de komende tijd alle informatie en de muziek bij elkaar.

De site informeert ook over het uitbrengen van de cd “ Bevroren tranen deel 2 “ en over het boek “Bevroren tranen” met daarin de liedteksten en de bladmuziek voor vocalisten en arrangementen voor koren zodat iedereen de teksten kan voordragen en de liederen kan uitvoeren tijdens herdenkingen.

Margriet Eshuijs doet de coördinatie rond dit project en voor alle informatie kunt U haar

bellen 075-6161307 of een berichtje sturen. margriet@margrieteshuijs.nl

Bevroren tranen de liederen cyclus van Maarten Peters

Gezongen verhalen, als kleine monumentjes

Het zou een optreden op een bevrijdingsfestival worden, het werd met het inhoudelijke lied “De treinen hebben kleur” dat zanger en componist Maarten Peters schreef in 1999, een zeer indringende bijdrage aan de grote 4 mei herdenking op kamp Westerbork. Maarten Peters componist en tekstschrijver voor o.a Liesbeth List, Margriet Eshuijs en Rob de Nijs, schrijft en zingt sindsdien elk jaar een nieuw lied met betrekking tot herdenken en herinneren . “Noodzaakliedjes”.                               

Hij heeft zijn liederen verzameld onder de titel “Bevroren tranen“.
De liederen zijn speciaal geschreven om op een inhoudelijke en eigentijdse manier stil te staan en terug te kijken naar die donkere periode in onze geschiedenis maar ook om vooruit te kijken. Maarten Peters heeft zijn liederen de afgelopen jaren gezongen tijdens grote maar ook hele kleine intieme herdenkingen en bijeenkomsten en hij kiest telkens een passend lied uit zijn werk of maakt op maat een kleine voorstelling voor een bijeenkomst. Een aantal liederen zijn op cd"Bevroren tranen" uitgebracht en kunt U via deze site bestellen. Ze zijn ook verkrijgbaar via Itunes.

Enkele voorbeelden

Hij zong "Zoveel" en "Wat zou ik doen" na toespraken van Minister Asscher en burgemeester van der Laan tijdens de Nationale Holocaust herdenking in Amsterdam. Maarten zingt op 4 mei 's middags op de Leusderhei tijdens een kleine herdenking op Jannetjesdal. De compositie "Namen" voor strijkkwartet en piano schreef Maarten als afsluiting voor het gesproken monument 102.000 Namen Lezen dat werd uitgevoerd in 2005, 2010 en 2015.

Tijdens de Herdenking Capitulatie 45 in Wageningen zong hij voor een internationaal gezelschap en leden van het Koninklijk huis in 2015 o.a. het lied "Field of broken dreams - Veld van gebroken dromen" in een bijzondere uitvoering met het koper ensemble van de fanfare Grenadiers en Jagers. Een lied dat hij speciaal schreef voor de geallieerden veteranen. Tijdens de Buchenwald herdenking zong Maarten op de Ooster begraafplaats het lied "De vogels zingen jouw naam" en het Buchenwaldlied. Maarten zingt al 10 jaar het lied "Sylvia Elizabeth" dat hij schreef voor de vrouwen van Ravensbrück tijden hun jaarlijkse herdenking in april op hetmuseumplein. En afgelopen oktober tijdens de contactdag van St.Vrienden van Neuengamme zong hij o.a. "Vragen zonder antwoord"  en het Moorsoldatenlied.

Daarnaast heeft hij de muziekvoorstelling Bevroren tranen ontwikkeld. De voorstelling wordt gespeeld op een lokaal historische dag en veelal op een historische locatie. In deze muziekvoorstelling verteld Maarten ook over ontmoetingen en gebeurtenissen die hem hebben geïnspireerd tot het schrijven van dit unieke repertoire. De voorstelling wordt gespeeld in een decor van exclusieve beeldcollages waarin o.a. per plaats monumenten in de beeldcollages een plaats krijgen en de gebeurtenis weer zichtbaar wordt gemaakt . Zo ontstaat er telkens een unieke voorstelling per plaats.

In het fotoalbum vind U enkele voorbeelden

In de agenda staan alle voorstellingen en herdenkingen die er zijn gepeeld sinds 2014 en ook de voorstellingen en de herdenkingen die in de komende maanden worden opgeluisterd of worden gespeeld.

voor meer informatie of mogelijkheden info@bevrorentranen.nl      075 6161307

“Bevroren tranen” voorziet in een bijzondere invulling rond het herdenken en deze site heeft o.a. de intentie het toegankelijk maken van uitvoeringen voor herdenking comités, comités 4 en 5 mei, gemeenten en andere organisaties.

Dat kan gaan om het zingen van een aantal liederen bij een kleine herdenking maar er is ook de mogelijkheid om de muziekvoorstelling “Bevroren tranen” te koppelen aan een belangrijke dag op een historische locatie.

Meer informatie over de liederen

In 1999 schreef Maarten Peters het lied " De treinen hebben kleur" tijdens de Kosovo crisis. Hij schreef het lied om aandacht te vragen voor een actie van het Rode Kruis om hulp te bieden aan de vele vluchtelingen. Het lied was te horen op de radio en vervolgens werd Maarten ook uitgenodigd het te zingen tijdens de 4 mei Herdenking van Drenthe op het Kampterrein van Westerbork. Het werd een indringende bijdrage . Maarten zong in dat jaar ook een tweede lied "Jaargetijden" dat hij had geschreven voor Liesbeth List. Sindsdien schrijft Maarten Peters uit betrokkenheid bij het onderwerp elk jaar een nieuw lied.

Maarten heeft de eerste liederen die hij heeft geschreven op cd uitgebracht onder de titel Bevroren tranen.

Op deze cd Bevroren tranen staat o.a. het lied "Bevroren tranen" uit 2001, geïnspireerd door een ontmoeting met verzetsvrouw en beeldend kunstenaar Truus Menger Overstegen. Het lied “De vogels zingen jouw naam” schreef hij voor de herdenking in 2002, het lied "Sylvia Elizabeth" schreef hij voor de vrouwen van Ravensbrück in 2003, "Herdenken doe je alleen, samen met anderen" schreef hij voor de herdenking in 2004.

De compositie "Namen" voor strijkkwartet en piano schreef hij voor de afsluiting van het gesproken monument 102.000 Namen Lezen dat in 2005 voor het eerst plaats vond.

Tevens schreef hij voor de herdenking van 4 mei van dat jaar het lied “Wat zou ik doen”.

 Met het uitbrengen van deze cd “Bevroren tranen” gingen de eerste liederen als het ware ook de wereld in.

Zo inspireerde het lied “Bevroren tranen” Truus Menger tot het maken van een glaskunstwerk.

“Namen” de compositie voor piano en strijkkwartet word elke 5 jaar uitgevoerd zo ook op 27 januari 2015 jongstleden als afsluiting van het gesproken monument 102.000 Namen Lezen. Het stuk is ook gebruikt in de Amerikaanse film “Steal a pencil for me” en diverse documentaires.

Het lied “Jaargetijden” is door Liesbeth List opgenomen en het kreeg onlangs nog een prominente plaats in haar afscheidstournee naast het lied “Vrijheid” dat Maarten speciaal voor haar schreef.

Er zijn ook andere projecten ontsprongen aan deze liederen cyclus.  Ad van Liempt maakte voor de NOS de documentaire reeks Leven na de ondergang naar een idee van Maarten en het lied “Wat zou ik doen” werd het uitgangspunt voor een groot educatie project voor Pabo studenten van VWS dat mede door Maarten werd ontwikkeld in 2011. De “Wat zou ik doen” prijs wordt jaarlijks overhandigd aan een Pabo student die een lesprogramma heeft gemaakt geïnspireerd door het project “Wat zou ik doen”.

Maarten zingt de liederen ook bij andere kleine bijeenkomsten of speciale gelegenheden

Sinds 2008 zingt Maarten elk jaar het lied “ Sylvia Elizabeth” op het Museumplein tijdens de Ravensbrück herdenking in Amsterdam maar zong het ook op 2 mei in Duitsland op het Kamp Ravensbrück zelf.

Het schrijven van teksten en muziek gaat dus onverminderd door.

Maarten schreef de liederen “ Is het voorbij” en “ Vergeving of Vergelding”. Beide zijn op cd uitgebracht door Liesbeth List. 

Andere nieuwe titels zijn “Vragen zonder antwoord”, “Zoveel”, “Ik wil niet bang zijn”, “Wat ben ik waard”

Maarten schreef recent voor de herdenking 70 jaar Market Garden “Field of broken dreams - Veld van gebroken dromen” voor de geallieerde veteranen en voor de Hannie Schaft Herdenking het lied “Op het netvlies van mijn denken” naar het gedicht van Truus Menger Overstegen.

citaat
“De poëtische teksten zijn nooit moraliserend maar stemmen tot nadenken.
Hij slaat met zijn teksten een arm om de overlevenden en nabestaanden van vervolging en verzet.
Ze geven vorm aan de verwerking van het verleden, ze zijn een handreiking om gevoelens en gedachten een weg te geven. Maar evenzeer hebben zij een actuele zeggingskracht en daardoor zijn ze ook aansprekend voor jongeren.
Hij maakt met zijn liedjes duidelijk dat oorlog en vervolging niet in 1945 zijn geëindigd”.

 

Bevroren tranen is mede mogelijk gemaakt door het  Vfonds  en Comité Vrouwen  Concentratiekamp Ravensbrück

Bevroren tranen is mede mogelijk gemaakt door het Vfonds en Comité Vrouwen Concentratiekamp Ravensbrück